Vila Amado, , Raquel. 1. O galego, lingua de moda: algunhas solucións terminolóxicas. Estudos de Lingüística Galega 5. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/1354 (23 July, 2024).