Rodríguez Parada, , Raquel. 1. Varela Castro, Luciano / Xosé Xoán Barreiro Prado (coord.) (2011): Dicionario Xurídico Galego. Vigo: Xunta de Galicia / Edicións Xerais de Galicia, 1408 pp. Estudos de Lingüística Galega 5. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/1352 (14 July, 2024).