Buján Otero, , Patricia. “Feixó Cid, Xosé (coord.) (2007): Dicionario fraseolóxico castelán/galego E De Correspondencias galego/Castelán. Vigo: Editorial Galaxia / Edicións Do Cumio, 504 Pp.”. Estudos de Lingüística Galega 1 (1). Accessed May 18, 2024. https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/1564.