Rodríguez Parada, , R. “Varela Castro, Luciano / Xosé Xoán Barreiro Prado (coord.) (2011): Dicionario Xurídico Galego. Vigo: Xunta De Galicia / Edicións Xerais De Galicia, 1408 Pp.”. Estudos De Lingüística Galega, Vol. 5, 1, https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/1352.