IGLESIAS ÁLVAREZ, , A.M. and ACUÑA FERREIRA, , V., 2022. “Fálalle castelán que é o idioma da cidade”: a importancia dos contextos no éxito ou fracaso da transmisión familiar do galego. Estudos de Lingüística Galega [en línea], vol. 14, no. 1, pp. 1-23. [Consulta: 23 February 2024]. DOI 10.15304/elg.14.7382. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/7382.