Pinto, C., 2020. Polarity, expression of degree and negation: the vernacular form <i>caraças</i&gt;. Estudos de Lingüística Galega [en línea], vol. 12, pp. 115-139. [Consulta: 8 May 2021]. DOI 10.15304/elg.12.6353. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/6353.