LÓPEZ VIÑAS, , X., 2019. Pär Larson. <i>La lingua delle cantigas. Grammatica del galego-portoghese</i&gt;. Roma: Carocci editore, 2018. 139 pp. Estudos de Lingüística Galega [en línea], vol. 11, pp. 357-364. [Consulta: 24 February 2024]. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/5940.