CORR, , A., 2017. Wetzels, W. Leo / João Costa / Sergio Menuzzi (2016): The Handbook of Portuguese Linguistics. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 616 pp. Estudos de Lingüística Galega [en línea], vol. 9, pp. 130-133. [Consulta: 24 February 2024]. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/4103.