IGLESIAS ÁLVAREZ, , A.M., 2016. Castelanismos e galeguismos. A súa relación co estándar. Estudos de Lingüística Galega [en línea], vol. 8, pp. 107-125. [Consulta: 22 June 2024]. DOI 10.15304/elg.8.3074. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/3074.