BUJÁN OTERO, , P., 1. Feixó Cid, Xosé (coord.) (2007): Dicionario fraseolóxico castelán/galego e de correspondencias galego/castelán. Vigo: Editorial Galaxia / Edicións do Cumio, 504 pp. Estudos de Lingüística Galega [en línea], vol. 1. [Consulta: 18 May 2024]. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/1564.