BOULLÓN AGRELO, , A.I., 1. Sobre a estandarización da antroponimia: <i>Anxelo/Anxela</i&gt; e familia. Estudos de Lingüística Galega [en línea], vol. 1. [Consulta: 18 May 2024]. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/1494.