RODRÍGUEZ PARADA, , R., 1. Varela Castro, Luciano / Xosé Xoán Barreiro Prado (coord.) (2011): Dicionario Xurídico Galego. Vigo: Xunta de Galicia / Edicións Xerais de Galicia, 1408 pp. Estudos de Lingüística Galega [en línea], vol. 5. [Consulta: 30 September 2023]. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/1352.