[1]
X. Benavides da Vila, “Avaliación da implementación do galego estándar mediante o sistema educativo”, ELG, vol. 15, no. 1, Aug. 2023.