[1]
E. M. Domínguez Noya, and V. Míguez, “Unha mellora do CORGA extrapolable a outros corpus e linguas: a etiquetaxe da nomenclatura científica binomial”, ELG, vol. 14, no. 1, Dec. 2022.