[1]
E. Louredo Rodríguez, “Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.). <i>Antroponimia e lexicografía</i&gt;. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. 2017. 334 pp.”, ELG, vol. 12, pp. 211-214, Jul. 2020.