[1]
Rivas, J. and Brown, E. L., “O infinitivo flexionado en galego: unha análise variacionista baseada na lingua oral”, ELG, vol. 13, pp. 1-27, Jul. 2021.