[1]
A. I. Boullón Agrelo, “A gheada na onomástica (achegas á estandarización)”, ELG, vol. 4, 1.