[1]
A. M. Iglesias Álvarez, “Castelanismos e galeguismos. A súa relación co estándar”, ELG, vol. 8, pp. 107-125, Jun. 2016.