[1]
A. I. Boullón Agrelo, “Sobre a estandarización da antroponimia: <i>Anxelo/Anxela</i&gt; e familia”, ELG, vol. 1, 1.