[1]
R. Penny, “Harmonía vocálica e metafonía na Península Ibérica: unha revisión”, ELG, vol. 1, 1.