[1]
F. A. Cidrás Escáneo, “Os camiños da gramática: unha aproximación á variación e o cambio lingüístico desde a sintaxe do galego”, ELG, vol. 1, 1.