[1]
R. Vila Amado, “O galego, lingua de moda: algunhas solucións terminolóxicas”, ELG, vol. 5, 1.