Ares Rodríguez, , M. C. (2021) “Recensión Gramáticos e gramáticas. Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce”, Estudos de Lingüística Galega, 13, pp. 203-208. doi: 10.15304/elg.13.7523.