Iglesias Álvarez, , A. M. and Acuña Ferreira, , V. (2022) “‘Fálalle castelán que é o idioma da cidade’: a importancia dos contextos no éxito ou fracaso da transmisión familiar do galego”, Estudos de Lingüística Galega, 14, pp. 1-23. doi: 10.15304/elg.14.7382.