Louredo Rodríguez, , E. (2020) “Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.). <i>Antroponimia e lexicografía</i&gt;. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. 2017. 334 pp.”, Estudos de Lingüística Galega, 12, pp. 211-214. doi: 10.15304/elg.12.6933.