Iglesias Álvarez, , A. M. (2016) “Castelanismos e galeguismos. A súa relación co estándar”, Estudos de Lingüística Galega, 8, pp. 107-125. doi: 10.15304/elg.8.3074.