Míguez, , V. (2016) “Parámetros sintácticos e semánticos das alternancias obxecto/oblicuo: unha comparación entre os complementos con en do galego e as construcións conativa e antipasiva”, Estudos de Lingüística Galega, 8, pp. 167-185. doi: 10.15304/elg.8.3049.