Buján Otero, , P. (1) “Feixó Cid, Xosé (coord.) (2007): Dicionario fraseolóxico castelán/galego e de correspondencias galego/castelán. Vigo: Editorial Galaxia / Edicións do Cumio, 504 pp.”, Estudos de Lingüística Galega, 1. Available at: https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/1564 (Accessed: 24May2024).