Boullón Agrelo, , A. I. (1) “Sobre a estandarización da antroponimia: <i>Anxelo/Anxela</i&gt; e familia”, Estudos de Lingüística Galega, 1. Available at: https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/1494 (Accessed: 28May2024).