Mosquera Castro, , E. and Wellings, , M. P. (2014) “Os códigos lingüísticos da rede e a paisaxe lingüística galega”, Estudos de Lingüística Galega, 6. doi: 10.15304/elg.6.1469.