Vila Amado, , R. (1) “O galego, lingua de moda: algunhas solucións terminolóxicas”, Estudos de Lingüística Galega, 5. Available at: https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/1354 (Accessed: 23July2024).