Rodríguez Parada, , R. (1) “Varela Castro, Luciano / Xosé Xoán Barreiro Prado (coord.) (2011): Dicionario Xurídico Galego. Vigo: Xunta de Galicia / Edicións Xerais de Galicia, 1408 pp.”, Estudos de Lingüística Galega, 5. Available at: https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/1352 (Accessed: 1October2023).