García Louzao, , Pedro. 2022. “Mariño, Xurxo. 2020. "Unha Mente Que Voa: Unha Mirada á evolución Da linguaxe", Vigo: Xerais [124 pp.]. ISBN: 978-84-9121-761-9”. Estudos De Lingüística Galega 14 (1). https://doi.org/10.15304/elg. 8577.