Ares Rodríguez, , María Carmen. 2021. “Recensión Gramáticos E gramáticas. Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce”. Estudos De Lingüística Galega 13 (July), 203-8. https://doi.org/10.15304/elg.13.7523.