Iglesias Álvarez, , Ana María, and Virginia Acuña Ferreira,. 2022. “‘Fálalle castelán Que é O Idioma Da cidade’: a Importancia Dos Contextos No éxito Ou Fracaso Da transmisión Familiar Do Galego”. Estudos De Lingüística Galega 14 (1), 1-23. https://doi.org/10.15304/elg.14.7382.