Freixeiro Mato, , Xosé Ramón. 2018. “Novas Achegas Ao Debate Gramatical Na Academia Galega Na década De 60 Da Anterior Centuria”. Estudos De Lingüística Galega 10 (August), 55-72. https://doi.org/10.15304/elg.10.4215.