González Abelaira, Cristina. 2016. “Unha Lingua De Signos Galega?”. Estudos De Lingüística Galega 8 (April), 89-106. https://doi.org/10.15304/elg.8.3065.