ARES RODRÍGUEZ, , M. C. Recensión Gramáticos e gramáticas. Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce. Estudos de Lingüística Galega, v. 13, p. 203-208, 29 Jul. 2021.