BOULLÓN AGRELO, , A. I. A gheada na onomástica (achegas á estandarización). Estudos de Lingüística Galega, v. 4, 11.