FERRO RUIBAL, , X. Nota verbo da repetición de palabras en galego. Estudos de Lingüística Galega, v. 3, 15 May 2012.