BUJÁN OTERO, , P. Feixó Cid, Xosé (coord.) (2007): Dicionario fraseolóxico castelán/galego e de correspondencias galego/castelán. Vigo: Editorial Galaxia / Edicións do Cumio, 504 pp. Estudos de Lingüística Galega, v. 1, 11.