BOULLÓN AGRELO, , A. I. Sobre a estandarización da antroponimia: <i>Anxelo/Anxela</i&gt; e familia. Estudos de Lingüística Galega, v. 1, 11.