PENNY, , R. Harmonía vocálica e metafonía na Península Ibérica: unha revisión. Estudos de Lingüística Galega, v. 1, 11.