RODRÍGUEZ PARADA, , R. Varela Castro, Luciano / Xosé Xoán Barreiro Prado (coord.) (2011): Dicionario Xurídico Galego. Vigo: Xunta de Galicia / Edicións Xerais de Galicia, 1408 pp. Estudos de Lingüística Galega, v. 5, 11.