Domínguez Noya, , E. M., & Míguez, , V. (2022). Unha mellora do CORGA extrapolable a outros corpus e linguas: a etiquetaxe da nomenclatura científica binomial. Estudos De Lingüística Galega, 14(1). https://doi.org/10.15304/elg.14.8452