Louredo Rodríguez, , E. (2020). Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.). <i>Antroponimia e lexicografía</i&gt;. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. 2017. 334 pp. Estudos De Lingüística Galega, 12, 211-214. https://doi.org/10.15304/elg.12.6933