Boullón Agrelo, , A. I. (1). A gheada na onomástica (achegas á estandarización). Estudos De Lingüística Galega, 4. Retrieved from https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/408