Ferro Ruibal, , X. (2012). Nota verbo da repetición de palabras en galego. Estudos De Lingüística Galega, 3. Retrieved from https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/345