Iglesias Álvarez, , A. M. (2016). Castelanismos e galeguismos. A súa relación co estándar. Estudos De Lingüística Galega, 8, 107-125. https://doi.org/10.15304/elg.8.3074