González Abelaira, C. (2016). Unha lingua de signos galega?. Estudos De Lingüística Galega, 8, 89-106. https://doi.org/10.15304/elg.8.3065